Na podstawie takich konsultacji parlamentarzyści powinni przesądzić o kształcie konkretnych rozwiązań. Ostatnie badania Eurobarometru dowodzą bowiem, że opinie obywateli poszczególnych państw dotyczące ochrony danych osobowych bywają odmienne. Na konieczność uregulowania kwestii stosowania monitoringu wizyjnego w odrębnym akcie prawnym GIODO wskazuje od dłuższego czasu. Z zadowoleniem przyjął też inicjatywę pani prof. Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich, która z wnioskiem w tej sprawie wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdaniem GIODO, istotne jest przede wszystkim to, aby w osobnej ustawie określić miejsca i okoliczności, w jakich stosowanie monitoringu jest dopuszczalne, prawa i obowiązki podmiotu prowadzącego monitoring, prawa osób objętych monitoringiem, jak również zasady dotyczące wykorzystywania zebranych w ten sposób danych. Jednocześnie przepisy powinny być skonstruowane tak, by zapewnić równowagę między uzasadnionymi potrzebami podmiotów stosujących monitoring i prawem do prywatności osób, które zostały nim objęte. Zdaniem dr Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego kwestię nowej regulacji należy dobrze przemyśleć. - Nie chcę, żeby ta ustawa została uchwalona szybko, kosztem poprawnie przeprowadzonych konsultacji – powiedział.

Źródło: www.giodo.gov.pl