Konsorcja budujące odcinek A1 Stryków - Tuszyn oraz odcinek A4 Rzeszów – Jarosław nie spłaciły swoich zobowiązań w stosunku do podwykonawców, usługodawców i dostawców. Odzyskanie niezapłaconych przez konsorcja należności za prace wykonane i odebrane odbywać się będzie na podstawie Kodeksu Cywilnego i specustawy z dnia 28 czerwca 2012 roku o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców.

Do 1 lutego br. do oddziału GDDKiA w Łodzi mogą zgłaszać się poszkodowani przez konsorcjum budujące A1 Stryków-Tuszyn, natomiast do 13 lutego br. do oddziału GDDKiA w Rzeszowie poszkodowani przez konsorcjum budujące A4 Rzeszów-Jarosław. Umożliwi to wszystkim uprawnionym przedsiębiorcom odzyskanie niezapłaconych przez oba konsorcja należności za prace wykonane i odebrane.

Do tej pory GDDKiA wypłaciła ponad miliard złotych tym przedsiębiorcom, którzy zostali poszkodowani przez swoich kontrahentów (generalnych wykonawców).

Źródło: www.gddkia.gov.pl