Podczas wtorkowego spotkania zaprezentowana zostanie m.in. „Nowa Wałowa” na tle układu komunikacyjnego Śródmieścia i całego miasta, omówiona zostanie także kwestia wykorzystania terenów Młodego Miasta podczas Mistrzostw Euro 2012.

Czas: 3 kwietnia, godz. 12.00,
Miejsce: Sala Herbowa Nowego Ratusza, Wały Jagiellońskie 1

Docelowo podmioty funkcjonujące na terenie Młodego Miasta, czyli inwestorzy, właściciele i wieczyści użytkownicy gruntów, artyści, animatorzy kultury, przedstawiciele środowisk twórczych działających na terenie Gdańska oraz przedstawiciele władz miasta, na rzecz tej wyjątkowej przestrzeni działać będą w ramach Rady Interesariuszy dla Młodego Miasta.


Rada będzie ciałem doradczo-opiniodawczym, a jego główną rolą będzie stworzenie forum dyskusyjnego dotyczącego kształtowania wizji zagospodarowania terenów Młodego Miasta. Działania Rady koncentrować będą się na organizacji przestrzeni publicznej oraz efektywnym wspieraniu istotnych dla tego terenu przedsięwzięć i projektów. Skład Rady będzie miał charakter otwarty, a uczestnictwo w niej oparte będzie na społecznej pracy jej członków.