Forum Od nowa: odpowiedzialność, stabilność, efektywność i przejrzystość to recepta dla samorządów

Osiem konkretnych propozycji systemowych przygotowali członkowie Forum Od nowa w odpowiedzi na „Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce”. Członkowie think-tanku przedstawili swój program pod czterema hasłami: odpowiedzialności, stabilności, efektywności i przejrzystości działań jednostek samorządu terytorialnego (jst).

8 propozycji systemowych dla samorządów

Członkowie Forum Od nowa podkreślili, że w dużej mierze zgadzają się z diagnozą przedstawioną w „Raporcie o stanie samorządności terytorialnej w Polsce”. Osiem stworzonych przez nich konkretnych propozycji systemowych odnosi się przede wszystkim do zagadnień finansów i organizacji wspólnot lokalnych. Autorzy rekomendacji wierzą, że zastosowanie choć części tych rozwiązań powinno znacząco poprawić sytuację samorządu terytorialnego w Polsce i zapoczątkować jego faktyczną decentralizację. Program przedstawiono pod czterema hasłami: odpowiedzialności, stabilności, efektywności i przejrzystości działań jednostek samorządu terytorialnego (jst).

Lokalny PIT zamiast udziałów w PIT

W skali ogólnopolskiej należny podatek od osób fizycznych za rok 2011 wyniósł 64,1 mld zł . Podatek ten ma największy potencjał do usamorządowienia polskiego systemu podatkowego. Zamiast dotychczasowych udziałów samorządowych w PIT powinien zostać wydzielony lokalny PIT o stawce liniowej. Byłby dochodem gminy i powiatu zgodnie z miejscem zamieszkania podatników. Ponieważ to wspólnoty lokalne realizują bieżące usługi na rzecz mieszkańców, powinny one czerpać środki z opodatkowania dochodów z pracy, rent i emerytur, świadczeń społecznych oraz indywidualnej działalności gospodarczej.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym:

www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/forum-od-nowa-odpowiedzialnosc-stabilnosc-efektywnosc-i-przejrzystosc-to-recepta-dla-samorzadow

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 17 maja 2013 r.