Jako jedną z najważniejszych zmian dokonanych nowelizacją p.z.p. wskazać należy elektronizację postępowania o udzielenie zamówienia. Głównym jej założeniem jest usprawnienie komunikacji między zamawiającym a wykonawcą w toku całej procedury. Zmniejsza to również obciążenia administracyjne, które wcześniej musiał ponosić podmiot ubiegający się o zamówienie, co potwierdza chociażby obowiązek składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zamiast licznych dokumentów.

Zestawienie najważniejszych zmian wynikających z nowelizacji PZP >>>

Jak wskazuje mec. Łukasz Pożoga na łamach "Rz" wdrożenie zasady elektronizacji postępowania przebiegać będzie etapami. Centrum Usług Wspólnych ma obowiązek zapewnienia komunikacji z wykonawcami w formie elektronicznej w postępowaniach wszczynanych od 18 kwietnia 2017 r., zaś pełna elektronizacja ma nastąpić do 18 października 2018 r.

Zmiana zasad postępowania nakłada na zamawiających nowe obowiązki. Komunikacja elektroniczna nie może dyskryminować wykonawców - narzędzia i urządzenia używane do komunikowania się między stronami postępowania mają być ogólnodostępne i interoperacyjne.

Źródło: www.rp.pl

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł