40 milionów euro zasili rachunek klimatyczny NFOŚiGW. To już ósma i największa do tej pory transza finansowa pochodząca ze sprzedaży polskich jednostek AAU. Nabywcą jednostek emisji gazów cieplarnianych, które dzięki ograniczeniu emisji uzyskała Polska jest Hiszpania. Pozyskane ze sprzedaży fundusze przeznaczone zostaną na ekologiczny transport i ekologiczne oświetlenie miejskie.

Pieniądze trafią do NFOŚiGW na specjalny rachunek klimatyczny, po tym jak minister środowiska Marcin Korolec podpisał umowę z Federico Ramos ministrem Rolnictwa, Żywności i Środowiska Królestwa Hiszpanii. Środki ze sprzedaży redukcji emisji CO2 są przeznaczane na finansowanie projektów proekologicznych w Polsce. Te konkretnie, do 2015 r. pomogą sfinansować obniżanie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym. Będzie można kupować nowe, ekologiczne autobusy lub dostosowywać stare, np. przez dodanie instalacji gazowej, czy inwestować w tramwaje lub systemy sterowania ruchem. Autobusy miejskie mogą być bardziej ekologiczne: spalać mniej paliwa, emitować mniej zanieczyszczeń do powietrza i być ciche – przyczyniając się do poprawy standardu życia mieszkańców i środowiska.

Dodatkowe fundusze pozwolą też zainwestować w systemy zarządzania energią potrzebną do oświetlania ulic. W Polsce jest około 3 miliony lamp ulicznych. 1/3 to stare, ponad trzydziestoletnie urządzenia, które wymagają wymiany, a oświetlenie ulic pochłania znaczną część kosztów gmin. Zadłużone samorządy coraz częściej podejmują trudne decyzje o okresowym wyłączaniu lamp ulicznych nocą. Rozwiązaniem mogą być inteligentne systemy sterowania oświetleniem, pozwalające na oszczędności sięgające nawet 50 proc. - bez konieczności ich wyłączania lub wymiana starych lamp na nowe - ekologiczne.

Źródło: www.mos.gov.pl, www.nfosigw.gov.pl