Niektóre osoby, które składały elektroniczne wnioski o wpis do rejestru wyborców, nie mogły zagłosować. Według Ministerstwa Cyfryzacji powodem takiej sytuacji na pewno nie jest ani platforma ePUAP, ani źle działający elektroniczny wniosek. „O powody należy pytać organy poszczególnych gmin. Po złożeniu wniosku to one wydają bowiem decyzje o wpisie” – poinformował resort w komunikacie.

Decyzje o wpisie wydaje gmina

 To nie Ministerstwo Cyfryzacji wydaje decyzje o wpisie, a organy gmin. Resort zapewnia, że formularz elektronicznego wniosku spełnia wymagania stawiane przez Kodeks wyborczy, a zakres danych w nim zawartych był konsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym. 

Zobacz też komentarz praktyczny: Zadania i obowiązki jst przed II turą głosowania w wyborach samorządowych

Prawo wyborcze precyzuje, jakie dokumenty dołącza się do wniosku. Jest to skan dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo oraz adres stałego zamieszkania. Elektroniczny wniosek takie informacje zawiera.

 


Organ ma trzy dni

Według ministerstwa należy przy tym zwrócić uwagę, że organ wydający decyzję o wpisie do rejestru wyborców ma na to 3 dni, a decyzję o ewentualnej odmowie powinien niezwłocznie doręczyć wnioskodawcy wraz uzasadnieniem. Informacja na ten temat znajduje się w opisie elektronicznego wniosku o wpis do rejestru wyborców.

Na ogólną liczbę 46 362 elektronicznych wniosków o wpis do rejestru wyborców, 3 157 nie uwzględniało trzydniowego terminu, jaki ma organ gminy na wydanie decyzji.

Czytaj też: PKW: wyniki wyborów samorządowych nie wcześniej niż we wtorek lub środę