Dialog konkurencyjny mimo, że jest jednym z trybów udzielenia zamówienia, to jednak nie jest powszechnie stosowany w praktyce, bo wykorzystuje się go do projektów skomplikowanych czy nowatorskich. Wymagają one współpracy sektora prywatnego i publicznego w celu opracowania odpowiednich parametrów technicznych, uwarunkowań prawnych i finansowych zamówienia.

Partnerstwo innowacyjne w świetle nowych unijnych dyrektyw >>>

Jak pisze ekspert Anna Szymańska w "Rz", problemem dotychczasowego stanu prawnego był brak instytucji dialogu konkurencyjnego w dyrektywie sektorowej 2004/17/WE. Dużo projektów, dla których tryb ten byłby bez wątpienia cennym rozwiązaniem, jest realizowanych właśnie w sektorach transportowym, energetycznym czy wodno-kanalizacyjnym.

Ale przepisy nowej dyrektywy sektorowej 2014/25/WE dopuszczają stosowanie dialogu konkurencyjnego przy realizacji dużych projektów infrastruktury transportowej, dużych sieci komputerowych lub projektów wymagających złożonego finansowania. Nowa dyrektywa wskazuje też, że dialogi konkurencyjne mogą zostać podzielone na kolejne etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań omawianych na etapie dialogu poprzez zastosowanie odpowiednich kryteriów.

Powyższy artykuł zawiera fragmenty publikacji autorstwa Anny Szymańskiej, radcy prawnego z kancelarii DENTONS, wykładowcy Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych UW, opublikowanej w "Rzeczpospolitej".

Źródło: www.rp.pl