Od zeszłego tygodnia w Jarocinie (Wielkopolskie) mogą zacząć działać sołectwa. Na początku lutego wyrok w sprawie możliwości ich tworzenia wydał NSA. Powołujące sołectwa uchwały jarocińskiej rady miasta opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .
Uchwały powołujące sześć sołectw w miejsce zlikwidowanych osiedli radni uchwalili w marcu ubiegłego roku. W następnym miesiącu wojewoda wielkopolski wydał rozstrzygnięcia nadzorcze, orzekające nieważność uchwał.

Wojewoda uznał, że miasto Jarocin - jako jedna z większych w województwie wielkopolskim jednostek organizacyjnych na prawach miejskich - nie ma umocowania prawnego do tworzenia "wiejskich" jednostek pomocniczych.
Decyzja ta została przez radnych zaskarżona. W sierpniu ubiegłego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił sześć rozstrzygnięć nadzorczych wojewody wielkopolskiego. Wówczas wojewoda skierował skargi kasacyjne do NSA, który oddalił je na początku lutego.
Sołectwa zostały powołane, bo lokalny samorząd liczy na dodatkowe środki z funduszu sołeckiego.

"Nie są jeszcze wyznaczone terminy poszczególnych zebrań na dawnych osiedlach a obecnych sołectwach. Uchwały w tej sprawie podejmiemy na sesji w połowie marca, wówczas odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich" - powiedziała w czwartek przewodnicząca Rady Miejskiej w Jarocinie Lechosława Dębska.

Według Dębskiej każde z dawnych osiedli będzie mogło w przyszłym roku liczyć na ok. 20 tys. zł. Jak dodała, decyzja NSA ws. sołectw została przyjęta z satysfakcją.

"Generalnie społeczeństwo jest zadowolone. Ludzie cieszą się, że utarto nosa wyższym instancjom. Wyższe instancje nie doceniły siły mieszkańców miast, które chciały mieć finansowy wpływ na zarządzanie swoim terenem" - powiedziała.

Jak powiedział w czwartek rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube, po decyzji NSA uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Poinformował, że wojewoda, po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku, zamierza wnieść skargi do sądu administracyjnego na uchwały tworzące sołectwa w Jarocinie, opierając się na stanowisku sądów administracyjnych co do charakteru wiejskiego sołectwa.

Stube uważa, że decyzja NSA nie otwiera automatycznie drogi do przekształcenia osiedli w polskich miastach w sołectwa.

"Sąd uznał, że gmina ma możliwość tworzenia sołectwa jako jednostki pomocniczej, lecz tylko na obszarze o charakterze wiejskim - terenie, na którym prowadzona jest działalność rolnicza, letniskowa" - powiedział Stube.
Środki z funduszu sołeckiego są przeznaczane na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Prawo stanowi, że gmina otrzymuje zwrot części wydatków wykonanych w ramach tego funduszu z budżetu państwa. (PAP)