Odpowiedź:
Pracownik samorządowy zajmujący stanowisko specjalisty lub referenta może być zobowiązany przez kierownika jednostki budżetowej, w której jest zatrudniony, do złożenia oświadczenia majątkowego. Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 1 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych na żądanie osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o stanie majątkowym. Stanowisko specjalisty, a także stanowisko referenta zaliczają się, w rozumieniu rozporządzenie Rady Ministrów z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, do stanowisk urzędniczych.

Należy podkreślić, że z mocy samego prawa pracownik samorządowy zajmujący stanowisko specjalisty lub referenta nie jest obowiązany składać oświadczenia majątkowego. Obowiązany jest to zrobić wyłącznie na żądanie kierownika jednostki budżetowej, w której jest zatrudniony. 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami