Czy gmina powinna interweniować, jeżeli na jej terenie występują przeszkody uniemożliwiające bocianom zakładanie gniazd?


Odpowiedź:

Gmina nie ma obowiązku budowy bocianowi gniazda. Żaden przepis nie przewiduje wyręczania ptactwa w budowie gniazd, także wtedy gdy ptak jest stary lub chory. W tym ostatnim przypadku można umieścić go w ośrodku rehabilitacji dla zwierząt.

Uzasadnienie:

Jeśli jednak gmina chce pomóc bocianowi, to może wybudować platformę pod budowę gniazda na drzewie, dachu albo słupie np. z okorowanych żerdzi sosnowych (średnica wykonanej podstawy wynosić powinna 120-130 cm), może również przeprowadzić renowację starego gniazda. Po wybudowaniu platformy należy wykonać tzw. wieniec z witek wiklinowych, nadający całej konstrukcji wygląd bocianiego gniazda i częściowo, który przy okazji zabezpieczy przed wypadnięciem z gniazda jaj i piskląt. Jest wiele poradników, które zawierają instrukcje budowy platform w zależności od miejsc ich posadowienia. Jeśli bocian zechce z tego udogodnienia skorzystać, to gniazdo zasiedli. Jeżeli gmina chce postawić nową platformę w miejscu, gdzie nigdy nie było gniazda i w ten sposób zachęcić bociana do osiedlenia się, powinna brać pod uwagę kilka czynników: odpowiednie usytuowanie platformy, stan żerowisk, odległość od zwartej zabudowy oraz bezpieczeństwo ptaków i ludzi.

Choć nie są znane kryteria, jakimi kierują się bociany przy wyborze miejsca na gniazdo, to jedno jest pewne: powinno ono gwarantować ptakom bezpieczeństwo. Dla bocianów istotne jest umieszczenie gniazda możliwie wysoko i dogodny, odsłonięty dolot do niego.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.