1. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Rok wydania: 2015.
3. wydanie zbioru przepisów z prawa administracyjnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne.
Autorzy: Cezary Banasiński, Krzysztof Glibowski, Hanna Gronkiewicz-Waltz (red. naukowy), Krzysztof Jaroszyński, Remigiusz Kaszubski, Paweł Widawski, Marek Wierzbowski (red. naukowy).
Rok wydania: 2015.
Podręcznik zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze. Wiedza z tego zakresu jest niezbędna każdemu prawnikowi zajmującemu się prawnymi aspektami działalności gospodarczej. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne. Przepisy.
Rok wydania: 2015.
Publikacja zawiera teksty ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz Prawo o ustroju sądów administracyjnych wraz z przepisami wprowadzającymi. Obejmuje również tekst rozporządzenia w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Prawo administracyjne.
Autor: Elżbieta Ura.
Rok wydania: 2015.
Podręcznik stanowi podstawowe i aktualne źródło wiedzy o prawie administracyjnym i systemie podmiotów administracji publicznej. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi.
Autorzy: Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno.
Rok wydania: 2015.
Szóste wydanie tej cenionej publikacji zostało uaktualnione zgodnie z najnowszym stanem prawnym. Poszerzono je również o omówienie nowych zagadnień - m.in. w zakresie metryki sprawy. Autorzy wnikliwie i w sposób wyważony analizują kluczowe zagadnienia ogólnego postępowania administracyjnego, postępowania podatkowego, administracyjnych postępowań uproszczonych, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Duży nacisk został położony na ukazanie obowiązków organów administracji publicznej w toku poszczególnych postępowań, z uwzględnieniem standardów wynikających z prawa europejskiego. Wywody autorów są szeroko ilustrowane orzecznictwem NSA. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Dowiedz się więcej o tej książce
Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł