Będzie można budować w uzdrowiskach

Dnia 7 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Znosi ona wymóg uchwalania miejscowego planu dla całej gminy uzdrowiskowej. Łatwiej będzie uzyskać status uzdrowiska oraz budować w takiej miejscowości.

Gminy będą obowiązkowo uchwalać plany tylko dla strefy najbardziej chronionej (A), czyli tej części, na terenie której znajdują się obiekty sanatoryjne i szpitale (są jeszcze strefy B i C). Będą na to dwa lata od daty wejścia w życie nowelizacji. Do tej pory, obowiązek uchwalenia planu dla całej gminy przewidywał art. 38 ust. 2 ustawy uzdrowiskowej. Zgodnie z nim te gminy, które uzyskały status uzdrowiska, muszą w ciągu dwóch lat uchwalić miejscowy plan. Nowelizacja usuwa z ustawy uzdrowiskowej wiele absurdów, m.in. tych dotyczących udziału procentowego terenów zielonych w strefie A kurortu. Do tej pory musiało to być minimum 75%. Tymczasem wiele renomowanych uzdrowisk, takich jak Ciechocinek czy Busko, nie spełnia tego wymogu. Inny problem to zakaz budowania w strefie A i B dróg, kanalizacji, wodociągów, a także dokonywania odwiertów. Eksperci mają nadzieję, że jak z przepisów znikną tego typu przeszkody, to nareszcie polskie uzdrowiska zaczną się rozwijać. Niestety, daleko jeszcze nam do kurortów zagranicznych.

Źródło: Rzeczpospolita, 7 lipca 2011 r.

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 7 lipca 2011 r.