"Budownictwo i transport są sektorami najbardziej energochłonnymi i wymagają od nas szczególnych działań, jeśli chodzi o walkę z globalnym ociepleniem" - podkreślił ambasador na konferencji prasowej w Warszawie.

Przypomniał, że w listopadzie odbędzie się szczyt klimatyczny ONZ w Warszawie, a rok później we Francji. "Powinniśmy zatem dawać przykład oraz w pełni mobilizować potencjał naszych krajów" - zaznaczył Buhler.

Ambasador poinformował, że Eco-Miasto jest inicjatywą skierowaną przede wszystkim do samorządów. "Chodzi o propagowanie w Polsce najlepszych praktyk w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Jak zorganizować publiczny transport tak, by ograniczyć transport własnymi samochodami, które mają negatywny wpływ na środowisko. Jak organizować przestrzeń miejską, jak ograniczyć zjawisko rozlewania się miast, jak zużywać mniej energii budując nowe budynki, jak obniżyć rachunki za energię elektryczną" - wymienił.

W ramach akcji, w ambasadzie francuskiej w Warszawie odbędą się dwa seminaria dotyczące ekologicznych aspektów rozwoju miast. Pierwsze seminarium zostanie zorganizowane w piątek 24 maja, a kolejne 18 czerwca. Buhler powiedział, że w spotkaniach wezmą udział eksperci z Francji i Polski w tym przedstawiciele miasta Nantes, czyli tegorocznej Zielonej Stolicy Europy.

Eco-Miasto to także konkurs. Jego laureatami ma zostać sześć gmin, które najlepiej promują projekty związane ze zrównoważonym rozwojem. Aby uczestniczyć w konkursie, przedstawiciele samorządu muszą wziąć udział w przynajmniej jednym z seminariów. Pełny regulamin dostępny jest na stronie: eco-miasto.pl.

Obecny na konferencji rzecznik Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Witold Maziarz dodał, że działania ambasady Francji wpisują się w realizowany przez resort środowiska program wymiany doświadczeń między samorządami polskimi i zagranicznymi w kwestii ekologicznych rozwiązań i programów. Ocenił, że polskie władze lokalne powinny z tego wyciągnąć bardzo wymierne korzyści. "Samorządowcy będą mogli skorzystać z międzynarodowych doświadczeń i mam nadzieję, że będą powielali te pomysły, które (pojawią się - PAP) podczas spotkań i konferencji. Liczę też na to, że strona francuska także skorzysta z polskich doświadczeń" - dodał Maziarz.

Przypominał, że w Polsce realizowane są ekologiczne programy, których beneficjentami są właśnie samorządy. Chodzi m.in. o programy: GAZELA - wspierający niskoemisyjny transport, SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne czy KAWKA - inwestycje związane z poprawą jakości powietrza w polskich miastach.

Partnerami akcji Eco-Miasto są ambasada Francji w Warszawie, NFOŚiGW oraz Renault Polska.