W grudniu mają więc być trzy niedziele z handlem: planowo 13 i 20 grudnia 2020 r. i jedna dodatkowa - 6 grudnia 2020 r.

Czytaj:  Jest ustawa znosząca zakaz handlu w niedzielę 6 grudnia

Nowela ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostanie przesłana do Senatu. Gdyby senatorowie wprowadzili do niej wprowadzi poprawki, to Sejm ponownie będzie musiał je rozpoznać. I z tego powodu potrzebne będzie dodatkowe posiedzenie izby niższej.

Cel: poprawa sytuacji w handlu

Po ewentualnych poprawkach ustawa trafi do podpisu prezydenta, prawdopodobnie - w piątek, 4 grudnia.

Celem nowego przepisu było rozładowanie zakupów przedświątecznych w dobie pandemii Covid-19. Aby rozłożyć ten proces w czasie, a tym samym zmniejszyć liczbę klientów robiących zakupy w tym samym czasie, zasadne jest wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej w dniu 6 grudnia 2020 r. ”Z jednej strony umożliwi to zachowanie ograniczeń sanitarnych w związku z trwającą epidemią, a z drugiej strony będzie miało pozytywny wpływ na przedsiębiorców, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji finansowej" - czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

Ustawa spotkała się z protestem związkowców z "Solidarności" pracowników handlu. Pomysł dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu przyjęli jako troskę o wszystkie grupy zawodowe, ale nie o pracowników handlu.

Senat popiera wolne niedziele handlowe

Senatorowie jeszcze w październiku br. podjęli uchwałę w sprawie skierowania do Sejmu projektu ustawy zakładającego czasowe zniesienie zakazu handlu w niedzielę.

Projekt zakłada zniesienie zakazu handlu w niedziele w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie do 90. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Gwarantuje pracownikom handlu co najmniej dwie niedziele wolne od pracy w ciągu 4 tygodni.

 

Sprawdź również książkę: Prawo upadłościowe. Komentarz >>