Od 1 lipca przestanie obowiązywać rozporządzenie o czasowym zakazie przebywania w 183 miejscowościach na obszarze przygranicznym województw podlaskiego i lubelskiego. Natomiast w odległości 200 metrów od granicy wojewodowie wprowadzą zakaz przebywania - poinformował kilka dni temu minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.
Czytaj: W lipcu nie będzie już zakazu przebywania przy granicy z Białorusią>>

Rozporządzenie o czasowym zakazie przebywania obowiązuje do 30 czerwca. Do tego czasu - zgodnie z harmonogramem - ma zostać wybudowana zapora fizyczna na granicy polsko-białoruskiej.
- W związku z zaawansowaniem prac nad budową zapory na granicy polsko-białoruskiej, MSWiA nie widzi konieczności przedłużenia zakazu przebywania w strefie nadgranicznej na obecnych zasadach. Rozporządzenie MSWiA z 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi nie będzie obowiązywać od 1 lipca 2022 r. - czytamy w opublikowanym w czwartek oficjalnym komunikacie resortu. 

Powodem utrzymującą się zwiększoną presję migracyjna

Służby wojewody poinformowały, że wojewoda przychylił się do wniosku i w środę podpisał rozporządzenie w tej sprawie na podstawie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. W uzasadnieniu rozporządzenia napisano, że komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wniosek swój uzasadnił m.in. utrzymującą się zwiększoną presję migracyjną oraz prowadzeniem prac związanych z budową bariery elektronicznej. W ocenie komendanta osoby postronne nie powinny mieć też możliwości obserwacji procesu technologicznego prac czy sposobu montażu, bo - jak podkreślono - "mogłoby to w przyszłości stanowić zagrożenie dla nienaruszalności granicy państwowej RP".

W rozporządzeniu podano, że teren objęty zakazem wjazdu jest to teren województwa podlaskiego od trójstyku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Republiki Litewskiej - Marycha do znaku granicznego nr 498 oraz od północnego brzegu rzeki Bug do znaku granicznego nr 444.