Czytaj: Majowe wybory prezydenckie korespondencyjnie dla wszystkich>>

Szef PKW kolejny raz zaapelował do władz o współpracę i w konsekwencji - jak pisze - "podjęcie rozstrzygnięć, gwarantujących możliwość rzeczywistej realizacji konstytucyjnych praw wyborczych obywateli". - Obowiązujące w państwie przepisy muszą zagwarantować, że reguły rywalizacji politycznej będą jasne i równe dla wszystkich, a wynik wyborów będzie urzeczywistniał wolę narodu - czytamy w oświadczeniu.  A odnosząc się do uchwalonych przez Sejm zmian w Kodeksie wyborczym stwierdził, że wskazał, że "prawo wyborcze musi być stabilne, w szczególności proces jego modyfikacji nie może budzić żadnych wątpliwości prawnych".

 


Przewodniczący PKW odniósł się też do wątpliwości samorządów związanych z przygotowaniami do wyborów. - W  odpowiedzi na licznie napływające pisma od jednostek samorządu terytorialnego, komitetów wyborczych, organizacji i obywateli, Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że jako organ powołany do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego jest zobowiązana do działania na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. W szczególności Państwowa Komisja Wyborcza podkreśla, iż nie uczestniczy w procesie stanowienia prawa, albowiem ta kompetencja przysługuje wyłącznie władzy ustawodawczej, sprawowanej - z mocy art. 95 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - przez Sejm i Senat - czytamy w oświadczeniu.

Czytaj: PAN: Wybory prezydenckie 10 maja niemożliwe >>