Międzynarodowa Konferencja Klimatyczna, która odbywa się w Katowicach zmusiła władze do nadzwyczajnych środków kontroli.

Kontrolowane będą osoby wjeżdżające do Polski z Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy. Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy, a działania dostosowane do realnego zagrożenia.

Czyat: Ministrowie spraw wewnętrznych o zarządzaniu strefą Schengen

Przedstawiciele Straży Granicznej Informują, że granicę można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, a takich miejsc jest na granicy lądowej w sumie 264:

  • na granicy z Czechami – 142,
  • ze Słowacją  – 62,
  • z Niemcami – 48,
  • z Litwą – 12.

Pełna lista stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 października 2018 roku w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.