Z informacji przekazanych przez biuro prasowe Senatu wynika też, że w 2018 roku odbyło się 17 posiedzeń Senatu, które trwały 46 dni. Najkrótsze posiedzenie w ubiegłym roku (70.) trwało 4 godz. 45 min. Najdłuższe posiedzenie (64.), zajęło 37 godz. 34 min. Średni czas posiedzenia w 2018 r. to 18 godz. 9 min.

Na posiedzeniach Izby senatorowie wygłosili 5193 wystąpienia, w tym 82 złożyli do protokołu. Złożyli oni też 559 oświadczeń, w tym 489 – do protokołu. W 2018 roku odbyło się 670 posiedzeń komisji senackich.

 


Warto przeczytać: W 2018 r. więcej ustaw, ale złej jakości i pisanych w pośpiechu