Jak stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich, budzi to poważne zaniepokojenie nie tylko jego lecz również pacjentów i środowiska lekarskiego. Dlatego RPO wystąpił w tej sprawie do ministra zdrowia.

Rzecznik zwrócił uwagę, że w znowelizowanych ustawach krąg podmiotów upoważnionych do zwolnienia lekarza z obowiązku tajemnicy został ustanowiony stosunkowo szeroko. Więcej>>