Zmiany przepisów karnych dotyczących niealimentacji sprawiły, że liczba takich przestępstw wzrosła z 16.893 w roku 2017 do 70.455 w roku 2018 (wzrost o 317 proc.). - Nie licząc niealimentacji w roku 2017 popełniono 765.176 przestępstw, zaś w roku 2018 popełniono 725.521 przestępstw, co wskazuje na spadek o aż 5,2 proc. Wykrywalność przestępstw (bez niealimentacji) wyniosła 60,6 proc. - czytamy w opublikowanym w środę wykazie.

Czytaj: Policja: przestępczość w Polsce nadal spada>>
 

Kradzieży i napadów mniej

Policja podkreśla w swoim opracowaniu, że niemal pięcioprocentowy spadek (-4,8 proc.) odnotowano w kategorii siedmiu najważniejszych przestępstw, najbardziej dokuczliwych dla obywateli. W roku 2017 popełniono ich 243.102 zaś w roku 2018 takich przestępstw popełniono 231.403. Jednocześnie wykrywalność tych przestępstw wzrosła o 1,2 proc. w porównaniu do roku 2017.

Znacząco spadła liczba bójek i pobić. Rok 2017 podsumowano liczbą 5.071 zaś miniony rok liczbą 4.406 co stanowi ponad trzynastoprocentowy spadek (-13,1 proc.). Jeszcze większy spadek zanotowano w kategorii: rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze. Tutaj w roku 2017 odnotowano 8.114 przestępstw, zaś w roku 2018 odnotowano ich 6.807, a zatem aż o 16,1 proc. mniej.
Jeszcze większy spadek zanotowano w kategorii: rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze. Tutaj w roku 2017 odnotowano 8.114 przestępstw, zaś w roku 2018 odnotowano ich 6.807, a zatem aż o 16,1 proc. mniej. Spadki odnotowano także w kategoriach „uciążliwych”, dotykających obywateli na co dzień. W roku 2017 odnotowano 111.291 kradzieży mienia, zaś w roku 2018 stwierdzono 103.218 kradzieży (-7,3 proc.).

... ale zabójstw więcej

W przekazanym mediom opracowaniu policja wymienia wiele kategorii przestępstw, ale nie wspomina o zabójstwach. A w tej dziedzinie sytuacja pogorszyła się. W 2017 roku miało miejsce w Polsce 513 takich zdarzeń, a w 2018 o kilka więcej. Nie jest to zmiana radykalna, ani początek żadnego niebezpiecznego trendu. Wyraźny spadek w tej dziedzinie ma miejsce od początku tego wieku - w 2001 roku miało miejsce w Polsce 1325 zabójstw. Zastanawiające jest jednak, że te liczby zostały pominięte w przekazanym opracowaniu. Może dlatego, że to kolejny rok wzrostu, bo w 2016 roku było 456 zabójstw. 

 


Ile było zgwałceń?

W opublikowanym przez policję opracowaniu nie podano także danych dotyczących zgwałceń. Z dostępnych na stronie Komendy Głównej Policji statystyk wieloletnich wynika, że w 2017 roku popełniono w Polsce 1262 takie przestępstwa. Danych za ubiegły rok jeszcze nie ma w tym zestawie, a ponieważ nie podano ich w komunikacie dla mediów, nie można stwierdzić, że statystyka ta pominięta została z powodu małej jej wagi, czy z powodu niewygodnej dla policji wielkości. 

Policja dumna z wyników

W komentarzu do podanych statystyk Komenda Główna Policji stwierdza, że podsumowując 2018 rok można ocenić, że Polska to spokojny i bezpieczny kraj na tle innych państw europejskich. - Liczby, tabele i wykresy towarzyszące rocznym podsumowaniom są powodem do dumy z poprawiających się w ogromnej większości danych związanych z bezpieczeństwem naszych obywateli, stanowiąc jednocześnie wyzwanie do dalszej pracy - czytamy w oświadczeniu. 

Policja przypomina przy okazji, że ostania edycja badań CBOS pokazała, że 74 proc. Polaków dobrze ocenia działania policji. - To najwyższa od 1990 roku ocena, która jednocześnie sprawiła, że policja jest najlepiej ocenianą instytucją publiczną w kraju spośród ocenianych instytucji. Jednocześnie 86 proc. Polaków ocenia Polskę jako bezpieczny kraj, zaś aż 93 proc. ankietowanych zadeklarowało, że czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania - czytamy w opracowaniu.