Uchwalona 1 grudnia br. nowelizacja ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw autorstwa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Rozwoju o Technologii, dostosowuje polskie przepisy do tzw. dyrektywy Omnibus, czyli dyrektywy 2019/2161 dotyczącej lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

Czytaj: Sejm uchwalił - będzie obowiązek informowania o cenach sprzed obniżek>>
Czytaj w LEX: Ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami w zakresie podwójnej jakości produktów w świetle zmian wprowadzanych na mocy dyrektywy Omnibus >>>

Podaj cenę z ostatniego miesiąca

Nowelizacja przewiduje zmiany w ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług. Jej art. 4 ma mieć nowe brzmienie. Zgodnie z nim w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru lub usługi w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Ponadto w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

 


Zgodnie z nowymi przepisami, podawanie najniższej ceny sprzed obniżki będzie konieczne w każdym miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług – a więc zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i internetowym – a także w reklamach.
Bez znaczenia będzie również wysokość promocji lub czas jej trwania. Kluczowe ma być to, czy przedsiębiorca ogłasza o obniżce – czy to w formie przekreślenia ceny niepromocyjnej, czy przy pomocy haseł sugerujących obniżenie cen (np. „Teraz taniej”, „Wielkie cięcie cen”, „Taniej nawet o 150 zł!”). Jeśli tak, obok aktualnej ceny będzie musiał pokazać najniższą cenę, która obowiązywała w danym kanale sprzedaży w ciągu 30 dni przed promocją. Taka informacja cenowa będzie mogła być przedstawiona na etykiecie, karcie produktowej, wywieszce lub displayu, koniecznie w sposób widoczny, jasny, jednoznaczny i dostępny dla klienta.

Sprawdź w LEX: Dyrektywa Omnibus - ważne zmiany w ochronie konsumentów >>>

Rozporządzenie precyzuje zasady

Wraz z nową ustawą od 1 styczna 2023 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 19 grudnia 2022 r. dotyczące obowiązku uwidaczniania, obok ceny i ceny jednostkowej, również informacji o obniżonej cenie towaru lub usługi. Ma ono na celu lepszą informację dla konsumentów i łatwiejsze porównywanie cen w sklepach.

 

 

- Świadomy konsument chce podejmować decyzje w oparciu o jasną i przejrzystą informację. Rozporządzenie określa obowiązek uwidaczniania, obok ceny i ceny jednostkowej, również informacji o obniżonej cenie towaru lub usługi. Takie rozwiązanie ułatwieni nam wszystkim porównanie cen produktów, a tym samy dokonywanie świadomych wyborów konsumenckich - wskazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Przepisy rozporządzenia stanowią m.in., że cenę, cenę jednostkową lub informację o obniżonej cenie uwidacznia się na danym towarze, bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru, którego dotyczy cena, w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów. Obowiązek ten może być realizowany np. poprzez informację na wywieszce, w cenniku czy postaci nadruku na towarze.

Czytaj także: Po 1 stycznia nowe zasady zakupów podczas pokazu i online>>