Kontrolerzy Inspekcji Handlowej sprawdzili 255 hurtowni i sklepów – zarówno niewielkich drogerii, jak i placówek należących do sieci, np.: Kontigo, Sephora, Rossmann, Hebe. W niemal połowie stwierdzili nieprawidłowości.

Inspektorzy weryfikowali, czy oceniane kosmetyki zawierają wszystkie wymagane przepisami informacje, m.in. dot. funkcji, wykazu składników, szczególnych środków ostrożności. Analizowali też, czy produkty w opisie składu nie zawierają substancji niedozwolonych oraz sprawdzali prawdziwość oświadczeń marketingowych.

Czytaj także: UOKiK: Co trzeci kosmetyk nieprawidłowo oznakowany>>

Nieprawidłowe oznakowanie

Inspektorzy dokonując oceny kosmetyków wytypowanych z oferty kontrolowanych firm, zakwestionowali 499 partii (w tym 289 partii posiadało oznakowanie niezgodne z wymaganiami rozporządzenia 1223/2009) - te same wyroby kwestionowane były z kilku powodów, w tym m.in. z uwagi na brak lub nieprawidłowe podanie informacji dotyczących:

 • wykazu składników – 182 partie,
 • daty minimalnej trwałości – 163 partie,
 • funkcji produktu – 136 partii,
 • danych osoby odpowiedzialnej – 67 partii,
 • numeru partii – 70 partii,
 • szczególnych środków ostrożności – 39 partii,
 • kraju pochodzenia – 29 partii,
 • ilości nominalnej – 12 partii,
 • oznakowania nazwą i adresem paczkującego – 1 partii.

Ponadto 116 partii zakwestionowano z uwagi na brak oznakowania w języku polskim. W przypadku niektórych skontrolowanych kosmetyków stwierdzono kilka nieprawidłowości.
Inspektorzy stwierdzali nieprawidłowości nie tylko w niewielkich placówkach detalicznych, ale również w przypadku produktów kosmetycznych oferowanych w placówkach należących do takich sieci, jak, np.: Kontigo sp. z o.o., Sephora Polska Sp. z o. o., Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o. o., Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. (Hebe).

 


Przestrzeganie zakazu stosowania niektórych substancji

Analizując podane na opakowaniach informacje o składzie surowcowym produktów, sprawdzono, czy kosmetyki nie zawierają substancji niedozwolonych wskazanych w  załączniku II do rozporządzenia 1223/2009, substancji dozwolonych do stosowania w  kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, wskazanych w załączniku III do ww. rozporządzenia, barwników, substancji konserwujących i promieniochronnych.
W 4 przypadkach stwierdzono w składzie produktu substancje należące do grupy substancji zakazanych do stosowania w produktach kosmetycznych, wskazanych w załączniku nr II do rozporządzenia 1223/2009.

Przestrzeganie terminów trwałości

Inspektorzy Inspekcji Handlowej sprawdzili również, czy dystrybutorzy udostępniają na rynku produkty kosmetyczne po upływie daty minimalnej trwałości, stwierdzając u 29 kontrolowanych przedsiębiorców 276 partii tj. ok. 14 proc., przeterminowanych kosmetyków (przedsiębiorcy wycofali z obrotu kwestionowane kosmetyki).

Oświadczenia marketingowe 

Inspektorzy sprawdzali, czy przedsiębiorcy nie stosują określeń, nazw, znaków towarowych, obrazów, symboli i innych znaków, które np.:

 • są wymagane przepisami prawa, a więc ich przytaczanie jest zbędne,
 • wskazują na szczególne cechy produktu, które mogą świadczyć o innych właściwościach produktu,
 • są niejasne i nieprecyzyjne,
 • mogą kształtować mylne wyobrażenie u konsumenta, co do działania produktu,
 • sugerują działanie lecznicze lub biobójcze,
 • dyskryminują wyroby innych producentów o podobnym działaniu.
   

W tym zakresie sprawdzono 1 386 partie produktów wnosząc zastrzeżenia do 34 z nich tj. ok. 2,4 proc. Stwierdzone nieprawidłowości dały podstawę do wydania 81 decyzji nakładających administracyjną karę pieniężną na podstawie przepisów ustawy o produktach kosmetycznych, w łącznej kwocie 67 350 zł.