Z siedmiu tegorocznych niedziel handlowych pozostały cztery – 28 czerwca, 30 sierpnia,13 i 20 grudnia. Po ostatnim złagodzeniu obostrzeń w sklepach do 100 mkw obsługiwanych jest do czterech klientów na kasę, w sklepach powyżej 100 metrów - jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Pracownicy sklepów są poddawani regularnym kontrolom zdrowia.

Czytaj: W czasie epidemii handlowcy ułożą towary na półkach w niedzielę

Zasada 1 osoba na 15 metrów kwadratowych obowiązuje w kościołach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.

Prawa pracownicze - zachowane

Według ustawy powierzanie wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem nieodpłatnie w placówkach handlowych w niedziele i święta, a także w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy – jest zakazane.

Pracownik, w handlu lub usługach zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru jego czasu pracy z powodu wykonywania pracy w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy do godziny 14.00.

Wynagrodzenie pracownika - jak zakłada ustawa - oblicza się stosując zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.