Blisko 50 organizacji i inicjatyw społecznych wydało stanowisko w sprawie kolejnego „zdania odrębnego” Mariusza Muszyńskiego do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w którym zarzuca Rzecznikowi Praw Obywatelskich m.in. „braki etyczne” oraz „bezprawną aktywność”.

Mariusz Muszyński w swojej opinii, opublikowanej jako zdanie odrębne do orzeczenia TK, zarzucił Rzecznikowi Praw Obywatelskich m.in. to, że „eksponuje brak szacunku dla Konstytucji RP, […] ale też osobiste braki etyczne i niedostatek wiedzy z zakresu prawa […]”. Uważa również, że ze stanowisk RPO przesyłanych do Trybunału Konstytucyjnego przebije „pokrętna logika stanowiąca punkt wyjścia do przemycenia linii aksjologicznej godzącej w takie wartości, jak: państwo, […] wolności religijne, równość, dziedzictwo narodowe, małżeństwo itp.”.

- Opinia pana Muszyńskiego, opublikowana, jako zdanie odrębne do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego  sygn. K35/16, psuje także tę niezwykle ważną  instytucję sędziowskiego votum separatum, pozwalającą ujawnić pojawiające się w praktyce orzeczniczej rozterki prawne. Nie spełnia bowiem ani formalnie, ani materialnie, ani estetycznie kryteriów jakim votum separatum winno odpowiadać – czytamy w stanowisku.

Autorzy wystąpienia przypominają, że to już kolejna opinia Mariusza Muszyńskiego tego typu opublikowana jako zdanie odrębne do wyroku TK. W maju 2018 r. HFPC wydała stanowisko, w którym protestowała przeciwko zarzutom sugerującym, że RPO rzekomo sprzeniewierza się ślubowaniu i uchyla od wykonywania obowiązków (więcej informacji o tej sprawie można znaleźć tutaj).

Sygnatariusze wystąpienia:

 •     Akcja Demokracja,
 •     Amnesty International Polska,
 •     Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych,
 •     Fundacja „Rodzić po Ludzku”,
 •     Fundacja Aktywności Lokalnej,
 •     Fundacja Autonomia,
 •     Fundacja Centrum Cyfrowe,
 •     Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi,
 •     Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,
 •     Fundacja ePaństwo,
 •     Fundacja im. Stefana Batorego,
 •     Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego,
 •     Fundacja Feminoteka,
 •     Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR,
 •     Fundacja OPOR,
 •     Fundacja Panoptykon,
 •     Fundacja Pole Dialogu,
 •     Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO
 •     Fundacja Trans-Fuzja,
 •     Fundacja Wolności (Lublin),
 •     Fundacja Zielony Przylądek,
 •     Fundacji Dialog Pheniben,
 •     Greenpeace Polska,
 •     Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
 •     Komitet Helsiński w Polsce,
 •     Inicjatywa Wolne Sądy,
 •     INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa,
 •     Instytut Spraw Publicznych;
 •     Kampania Przeciw Homofobii,
 •     La Strada – Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu,
 •     Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
 •     Polska Fundacja im. Roberta Schumana,
 •     Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników,
 •     Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu,
 •     Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu,
 •     Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego,
 •     Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „”Stocznia”,
 •     Sieć Obywatelska Watchdog Polska,
 •     Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy,
 •     Stowarzyszenie Homo Faber,
 •     Stowarzyszenie Dialog Społeczny,
 •     Stowarzyszenie Interwencji Prawnej,
 •     Stowarzyszenie Klon/Jawor,
 •     Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza,
 •     Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS,
 •     Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita,
 •     Stowarzyszenie SIW Poznaniacy,
 •     Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.