Nakaz ten dotyczy osób powyżej dwunastego roku życia, niezależnie od środka transportu, jakim się poruszają. Przekraczając granicę z Niemcami, muszą przedstawić dowód szczepienia, wyzdrowienia lub negatywny wynik testu na koronawirusa - wynika z rozporządzenia wydanego przez federalne ministerstwo zdrowia w celu  ograniczenia kolejnej fali zakażeń wirusem COVID-19.

Takie zasady już obowiązują wszystkich pasażerów linii lotniczych.

W przypadku wjazdu z obszaru zagrożonego koronawirusem, osoby zaszczepione i wyleczone muszą również przedstawić dowód wykonania testu. Ponadto, będą tylko dwie zamiast trzech kategorii klasyfikacji obszarów na świecie o wyższym ryzyku infekcji: obszary wysokiego ryzyka oraz te, na których występują nowe, budzące obawy warianty koronawirusa. O zaklasyfikowaniu regionu do obszaru wysokiego ryzyka wspólnie decydują resorty zdrowia i spraw wewnętrznych oraz MSZ.

Osoby wjeżdżające do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka lub obszaru występowania nowych wariantów koronawirusa muszą podać na portalu internetowym rządu swoje dane osobowe i miejsce zamieszkania na czas niezbędnej kwarantanny wjazdowej.