Rada została powołana 30 stycznia 2019 r. na podstawie zarządzenia Ministra Cyfryzacji i ma na celu zdiagnozowanie obszarów związanych z przetwarzaniem danych przez Kościoły i związki wyznaniowe, które mogą wymagać wsparcia legislacyjnego Ministra Cyfryzacji.

Przewodniczącym rady jest dr Maciej Kawecki (na zdjęciu), dyrektor departamentu zarządzania danymi w MC. Jak poinformował, inicjatywa powołania rady urodziła się tak naprawdę po stronie Kościołów, które kierowały do nas pytania i wskazywały na potrzebę dialogu w tym zakresie. Otrzymujemy wiele sygnałów od różnych Kościołów i związków wyznaniowych dotyczących problemów z ochroną danych, właściwością Kościołów czy podziałem kompetencji pomiędzy Kościołem a organami państwowymi. Tych obszarów będą dotyczyć posiedzenia rady - wyjaśnił.

- Zaproszenie do udziału w pracach rady skierowałem też do każdego zarejestrowanego w Polsce Kościoła oraz związku wyznaniowego, czyli do ok. 180 podmiotów - także związków wyznaniowych, które nie powołały tych organów. Jak dotąd chęć udziału w pracach rady zgłosiło kilkadziesiąt z nich - poinformował Kawecki.

Czytaj: Kościół ogłosił zasady ochrony danych osobowych>>