Poinformowała w poniedziałek Komisja Nadzoru Finansowego. Jak można przeczytać w komunikacie, KNF wydała decyzję nakładającą na Powszechny Zakład Ubezpieczeń kary pieniężne w wysokości 546 300 zł za naruszenia ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań. Takich późnień - jak wskazała Komisja - było 28.

KNF zaznacza, że PZU podjął szereg działań organizacyjnych i systemowych mających zapobiegać powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary.

Czytaj także: Piraci drogowi zapłacą więcej za polisy ubezpieczeniowe>>