Z obchodami Halloween związanych jest również szereg zwyczajów, z których najpopularniejszym jest zabawa o nazwie „cukierek albo psikus”, w ramach której przebrane dzieci odwiedzają okoliczne domy sąsiadów prosząc o cukierki, a gdy ktoś nie chce dać cukierka otrzymuje od dzieci psikusa.

Pomimo wielu kontrowersji, z roku na rok, Halloween zyskuje na popularności i jest obecnie obchodzone również w innych krajach, w których wcześniej takiej tradycji nie było, w tym od lat 90. XX w. również w Polsce, choć na mniejszą skalę.

Czytaj także: Ustawa podpisana - specjalne sądy zajmą się sporami o własność intelektualną>>
 

Komercyjne święto?

W USA Halloween jest najbardziej skomercjalizowanym świętem, oczywiście zaraz po Bożym Narodzeniu. Szacuje się, że Amerykanie wydają na Halloween rocznie od 6-9 miliardów dolarów. Tylko w roku 2019 na słodycze, kostiumy i imprezy a nawet na przebrania dla zwierząt domowych oraz inne artkuły przeznaczone na Halloween wydano w USA 8,8 miliarda dolarów.

Biorąc pod uwagę ogromne zyski jakie Halloween pozwala uzyskać producentom i sprzedawcom różnych artykułów dedykowanych temu świętu, nie dziwi, że starają się oni chronić prawa wyłączne do swoich artykułów korzystając z narzędzi jakich dostarcza prawo własności intelektualnej.

 


Jak chronić produkty przeznaczone na Halloween?

Cieszące się największym zainteresowaniem Halloweenowe produkty są często narażone na działania podmiotów trzecich chcących skorzystać z popularności osiągniętej przez taki produkt poprzez jego skopiowanie, w mniejszym lub większym stopniu. Warto o tym pamiętać, ponieważ takie praktyki są niestety dość rozpowszechnione.

Czytaj w LEX: Nowe postępowanie w sprawach własności intelektualnej >

Świadomi tych zagrożeń przedsiębiorcy, tworzący unikalne artykuły przeznaczone na Halloween, chętnie sięgają po ochronę, jaką mogą dać prawa własności intelektualnej, w szczególności wzór przemysłowy, ale również patent czy znak towarowy.

Ochrona uzyskana poprzez rejestrację wzoru przemysłowego, patent czy rejestrację znaku towarowego daje właścicielowi takiego prawa wyłączność na korzystanie z rozwiązania w sposób zarobkowy lub zawodowy. Dzięki takiemu wyłącznemu prawu jego właściciel może skutecznie przeciwdziałać wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu, bez jego zgody, produktów wchodzących w zakres ochrony, wynikającej z uzyskanej wyłączności.

 

Co to za prawa wyłączne?

Dla przypomnienia wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać produktu nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał produktu, a także ornamentację. W praktyce ochronie może podlegać każdy przedmiot o określonym wyglądzie zdefiniowanym przez ww. cechy.

Czytaj w LEX: Właściwość sądu w sprawach własności intelektualnej >

Ponieważ w przypadku artykułów przeznaczonych na Halloween główną rolę odgrywa właśnie ich wygląd, to właśnie wzór przemysłowy zapewnia tym artykułom najlepszą ochronę i jest z tego względu najczęściej wybieraną formą ochrony dla tych artykułów.

Z kolei patenty udzielane są na wynalazki. Wynalazkiem jest nowe, techniczne rozwiązanie problemu, nadające się do przemysłowego stosowania i posiadające poziom wynalazczy, czyli dla znawcy nie wynikające w sposób oczywisty z aktualnego stanu wiedzy. Oznacza to, że patent na rozwiązanie przeznaczone na Halloween można uzyskać tylko wtedy, gdy stanowi ono techniczne rozwiązanie jakiegoś problemu. Z tego powodu po tę formę ochrony w przypadku artykułów dotyczących Halloween sięga się rzadziej.

Natomiast znakiem towarowym może być prawie każde oznaczenie, które nadaje się do odróżniania w obrocie towarów/usług przedsiębiorstwa od towarów/usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw.

 

Halloweenowe wzory przemysłowe

W urzędowych bazach zarejestrowanych wzorów przemysłowych można znaleźć szereg praw wyłącznych dla artykułów, które są przeznaczone na Halloween, oczywiście najbardziej bogate w takie prawa są bazy w USA, ale również na terenie Europy zarejestrowanych zostało szereg wzorów przemysłowych dla artykułów przeznaczonych na Halloween.