Chodzi m.in. o listę inwazyjnych gatunków obcych dla całej UE, kontrole unijnych granic, raportowanie, wzajemne powiadamianie oraz współpracę między państwami członkowskimi.

Inwazyjne gatunki obce (IAS) wywierają znaczący wpływ na różnorodność biologiczną. Są jedną z głównych i coraz częstszych przyczyn jej utraty, zwłaszcza wymierania gatunków. Mają także wpływ na sferę społeczną i gospodarczą, w tym leśnictwo i rolnictwo. Z ponad 12 tys. gatunków obcych, występujących w środowisku europejskim, 10–15 proc. rozmnożyło się i rozprzestrzeniło powodując szkody środowiskowe, gospodarcze i społeczne. W Unii Europejskiej powoduje to co najmniej 12 mld euro strat rocznie. Dlatego zwalczanie IAS stało się jednym z priorytetów UE.

Czytaj także: UE zaostrzy przepisy dotyczące zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby>>
 

Najważniejsze rozwiązania:

  • Krajowy system zwalczania gatunków obcych został dostosowany do kompleksowego podejścia Unii Europejskiej w tym zakresie.
  • Do polskiego porządku prawnego wprowadzone zostały nowe definicje, m.in.: inwazyjny gatunek obcy czy działania zaradcze.
  • Wskazane zostały organy zajmujące się wydawaniem zezwoleń, monitorowaniem, zarządzaniem inwazyjnymi gatunkami obcymi oraz prowadzeniem kontroli granicznych. W większości realizacja tych zadań będzie prowadzona przez organy wykonujące dotychczasowe obowiązki w tym obszarze – Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, regionalne dyrekcje lasów państwowych, a w zakresie kontroli granicznych – służbę celno-skarbową, Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
  • Określone zostały sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z nowych przepisów.
  • Inwazyjne gatunki obce, które stwarzają zagrożenie dla naszego kraju zostaną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów.
  • Ponadto, określono prawne wymagania tworzenia i funkcjonowania azyli dla zwierząt, a także zdelegalizowano możliwość przetrzymywania zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowi ludzi w cyrkach.

 

Inwazyjne gatunki obce, które stwarzają zagrożenie dla naszego kraju, zostaną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.