Projekt przewiduje ograniczenie kwoty pojedynczej transakcji lub transakcji z tego samego tytułu realizowanej przez BUP do 2,5 tys. euro. Transakcje powyżej tej kwoty będą wymagały skorzystania z usług innych dostawców usług płatniczych np. banku. Ma też być ograniczenie działalności tych podmiotów co do wysokości pojedynczych transakcji (transakcji z tego samego tytułu), w których mogą one pośredniczyć.

Czytaj także: Wpłaty gotówkowe w banku tylko po okazaniu dowodu>>
 

Nie ma ryzyka dla systemu finansowego

- Podstawową działalnością BUP powinna być obsługa niskokwotowych przekazów pieniężnych (co do zasady inicjowanych wpłatą gotówkową), za pomocą których są realizowane opłaty i rozliczenia związane z czynnościami życia codziennego, a także obsługa osób niekorzystających z rachunków płatniczych do tego typu transakcji. Usługi takie nie generują ryzyka dla systemu finansowego, a ryzyko dla konsumentów jest porównywalne z innymi usługami opartymi na zaufaniu, takimi jak np. sprzedaż internetowa - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jego autorzy wskazują też, że większość funkcjonujących biur usług płatniczych (BUP) to drobni przedsiębiorcy świadczący usługi przekazu pieniężnego w uzupełnieniu innej działalności gospodarczej. Dlatego też nowe przepisy mają ograniczyć obowiązki publiczne BUP, w tym w zakresie finansowania nadzoru, oraz zakres nadzoru publicznego nad tymi przedsiębiorstwami.

 

Bez nadzoru ze strony KNF

Projektowane przepisy mają znieść obowiązek BUP do przekazywania KNF dokumentów potwierdzających zawarcie umowy gwarancji lub ubezpieczenia zawartych w celu ochrony środków otrzymanych od użytkowników oraz kar związanych z niedopełnieniem takiego obowiązku. Biura będą musiały jednak informować klientów o posiadanych gwarancjach zabezpieczających transakcje oraz przekazywać KNF informacje o sposobie ochrony środków klientów w ramach sprawozdawczości rocznej.

Projekt przewiduje też, że naruszenie obowiązku zawarcia umowy gwarancji lub ubezpieczenia będzie skutkować zakazem prowadzenia działalności w charakterze BUP oraz wykreśleniem z rejestru.

Nowelizacja zakłada także ograniczenie nadzoru na BUP m.in. na korzyść kontroli zdalnej.

Zmiany dla małych instytucji płatniczych

Projekt zawiera też zmiany w stosunku do małych instytucji płatniczych (MIP). Zgodnie z nimi, będą one musiały przekazywać do KNF - na etapie ubiegania się o wpis do rejestru - procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tak jak to jest w przypadku w przypadku krajowych instytucji płatniczych. MIP będzie także przekazywać KNF dane związane z branżą, w jakiej działa hybrydowa mała instytucja płatnicza.