Rozwiązania  te znalazły się w nowelizacji ustawy, której celem jest "zapobieżenie negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19".

Czytaj: Tarcza 3 - Sejm uchwalił kolejny pakiet antykryzysowy>>

 

Projekt zmian został w ubiegłym tygodniu przedstawiony przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który podkreślał, że to kontynuacja działań podejmowanych przez jego resort już wcześniej. Projekt takich rozwiązań Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało w ubiegłym roku. W lipcu odbyło się jego pierwsze czytanie, po którym trafił on do prac w komisji. Ze względu na zakończenie kadencji parlamentu prace te nie zostały wówczas zakończone.

Czytaj: Minister sprawiedliwości chce uderzyć w lichwiarzy>>

- Obecne przepisy dają nadal nadmierną swobodę oszustom do żerowania na ludzkiej ufności - stwierdził minister, prezentując projekt. I dodał, że Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje ważne zmiany, które są odpowiedzią na zupełnie nadzwyczajną sytuację w związku z pandemią. - Chodzi o tarczę, która ma chronić Polaków w różnych aspektach ich życia - stwierdził. 

Ograniczenie w egzekucji z nieruchomości

Zgodnie z nowymi przepisami wierzyciel będzie uprawniony do złożenia wniosku o licytację nieruchomości tylko wtedy, jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość 1/20 wartości nieruchomości (tj. 5 proc.). Oznacza to, że jeśli zlicytowane miałoby zostać mieszkanie warte 400 tys. zł, właściciel lokalu musi być winien wierzycielowi (lub kilku wierzycielom) minimum 20 tys. zł. Ponadto termin licytacji lokalu wyznaczany byłby wyłącznie na wniosek wierzyciela.

Surowe kary za drogie pożyczki

Ustawa przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia dla każdego, kto w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne wynikające m.in. z umowy pożyczki żąda od niej zapłaty kosztów dodatkowych dwukrotnie wyższych niż maksymalne lub żąda zapłaty odsetek w stopie dwukrotnie wyższej niż maksymalna. 

 


Nieważne umowy o przewłaszczenie nieruchomości mieszkalnej

Inna z uchwalonych zmian dotyczy nieważności określonych umów zakładających przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej. Jest to forma zabezpieczenia wierzytelności polegającą na przeniesieniu przez dłużnika prawa własności swojej rzeczy na wierzyciela.
W pierwszym przypadku chodzi o sytuację, w której wartość nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za zwłokę od tej wartości za okres 24 miesięcy. Umowa nieważna będzie również wtedy, gdy wartość rynkowa nieruchomości nie została wyceniona przez biegłego rzeczoznawcę lub gdy nie jest określona kwota roszczeń, które zabezpieczane są nieruchomością.

Czytaj: Dwie kolejne tarcze antykryzysowe już w środę w Sejmie>>