Zmian dokonał obradujący w Mikołajkach Nadzwyczajny Zjazd Komorników, w którym wzięło udział ok. 550 osób, a więc większość komorników w Polsce (w tej korporacji w zjeździe mogą uczestniczyć jej wszyscy członkowie).
Jak pisze "Rzeczpospolita", Krajowa Rada Komornicza nie afiszuje się z tą zmianą, a jak powiedział jej nowy prezes, jest to dla niej trudna sytuacja. Z przecieków wiadomo, że powodem zmiany był konflikt, nie najlepsze kontakty dotychczasowego prezesa z Krajową Radą Komorniczą, w której zasiada po dwóch członków z każdej z jedenastu izb komorniczych.
Siedem z nich podjęło wcześniej uchwały o zwołaniu zjazdu. Dotychczasowy prezes ma jednak zastrzeżenia do procedury zmiany.

Żródło: Rzeczpospolita