Jak informuje Prokuratura Generalna, członkowie Kapituły Konkursu „Prokurator Roku” w składzie: Przewodniczący Kapituły - prokurator generalny Andrzej Seremet oraz Pierwszy zastępca prokuratora generalnego Marek Jamrogowicz, zastępca prokuratora generalnego Marzena Kowalska, naczelny prokurator wojskowy płk Jerzy Artymiak, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN Dariusz Gabrel, po zapoznaniu się ze zgłoszonymi 6. kandydaturami wyłoniła trzech 3. finalistów Konkursu:
1. Sławomira Dzięcielskiego - zastępcę prokuratora Rejonowego w Pucku,
2. Zbigniewa Grześkowiaka - prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach delegowanego do Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach,
3. Wojciecha Wróbla - prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku.

Po głosowaniu, Kapituła przyjęła uchwałę przyznając tytuł „Prokuratora Roku” w 2012 r.  Zbigniewowi Grześkowiakowi.

Zbigniew Grześkowiak (zdjęcie>>>)rozpoczął pracę w prokuraturze we wrześniu 1997 roku. W trakcie aplikacji został laureatem konkursu kryminalistycznego dla aplikantów prokuratorskich, organizowanego przez Instytut im. prof. dr Jana Sehna w Krakowie.
W 2002 roku Zbigniew Grześkowiak ukończył studia doktoranckie w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uzyskując tytuł doktora nauk prawnych.
Od wielu lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, będąc zarazem jednym z założycieli Śląskiego Oddziału PTK.
Od 1 grudnia 2009 roku Prokurator Generalny powołał Zbigniewa Grześkowiaka na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach, natomiast od 20 maja 2013 roku został delegowany do wykonywania czynności służbowych w Wydziale V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach.