Jak informują organizatorzy, w trakcie szkolenia omawiane będą poszczególne etapy nadzwyczajnego procesu administracyjnego, w oparciu o literaturę przedmiotu, casusy a wszystko wsparte będzie przykładami z orzecznictwa.
Program szkolenia został przygotowany w oparciu o doświadczenie prowadzącego, z którego wynika wiedza na temat najczęściej pojawiających się problemów i błędów. A szkolenie poprowadzi dr Tomasz J. Lewandowski radca prawny, koordynator Zespołu Radców Prawnych w Związku Międzygminnym Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, koordynator Zespołu Radców Prawnych w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej S.A. w Poznaniu, adiunkt w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Były starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, związany z sądownictwem administracyjnym przez ponad 10 lat. Współautor procedur do programu Lex Navigator Procedury Administracyjne.
Jak podkreśla dr Lewandowski, uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu będą posiadali wiedzę na temat aktualnych linii orzeczniczych sądów administracyjnych obu instancji z zakresu postępowania prowadzonego w trybie nadzwyczajnym, a także będą potrafili w praktyce zastosować zasady postępowania administracyjnego, prawidłowo prowadzić postępowanie.

Więcej: Tryby nadzwyczajne w postępowaniu administracyjnym>>