Podczas seminarium, które poprowadzi sędzia Tomasz Chojnacki, omówione zostaną m.in. takie zagadnienia, jak zarzuty naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego i ich właściwe formułowanie, granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia zarzutu uchybień przepisom procesowym przez sąd w oparciu o treść art. 162 kpc, kontrola niezaskarżalnych orzeczeń sądu I instancji w ramach art. 380 kpc, formułowanie wniosków apelacyjnych i zakres związania nimi przez sąd odwoławczy (właściwe skorelowanie wniosków apelacji z zarzutami), system prekluzji dowodowej w postępowaniu apelacyjnym w sprawach gospodarczych.
Prowadzący szkolenie ekspert to sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz kursów przygotowawczych na aplikacje prawnicze.
Więcej o szkoleniu>>>