Jak podkreślają organizatorzy - Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ wraz z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych - konferencja, która odbędzie się w okresie vacatio legis ustawy, będzie również okazją do oceny nowych rozwiązań i możliwości jej prawidłowego stosowania.
Organizatorzy konferencji, której patronem jest wydawnictwo Wolters Kluwer, przypominają, że ustawa o prawach konsumenta wdraża do polskiego systemu prawnego dyrektywę 2011/83/UE, wprowadzając wiele rozwiązań dotyczących obowiązków przedsiębiorcy w umowach zawieranych z konsumentami, obowiązków informacyjnych w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, prawa odstąpienia konsumenta od umowy, umów dotyczących usług finansowych zawieranych na odległość oraz gwarancji i rękojmi.
W konferencji wezmą udział naukowcy i praktycy zajmujący się tematyką objętą ustawą o prawach konsumenta. Referaty wygłoszą m.in.: prof. dr hab. Ewa Nowińska (UJ), prof. dr hab. W.J. Katner (UŁ), prof. dr hab. Fryderyk Zoll (UJ/Uniwersytet w Osnabrück), dr hab. Lesław Góral (prof. UŁ), dr hab. Monika Jagielska (UŚ), dr hab. M. Pecyna (UJ), dr Piotr Tereszkiewicz (UJ), dr Aneta Wiewiórowska (Ministerstwo Sprawiedliwości), dr Monika Namysłowska (UŁ), M. Rothert (Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie/Wiceprzewodniczą¬ca Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów), Łukasz Wroński (UOKiK). Szczegółowy program konferencji zostanie udostępniony w późniejszym terminie.
Organizatorzy zapraszają przedstawicieli środowiska akademickiego, przedsiębiorców i ich przedstawicieli, rzeczników konsumentów, organizacje konsumenckie oraz każdego konsumenta zainteresowanego swoimi prawami.
UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, jest prośba o zapisy poprzez formularz dostępny na stronie wydarzenia wpia.uni.lodz.pl/konferencjaupk.
Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu na konferencji proszone są o przedstawienie krótkiego abs¬traktu referatu (max. 1000 wyrazów) do 30 czerwca 2014 r. na adres: mnamyslowska@wpia.uni.lodz.pl. Z na¬desłanych propozycji Rada Naukowa w składzie: prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, CARS/UW, dr hab. Maria Królikowska-Olczak, prof. UŁ oraz dr Monika Namysłowska wyłoni max. 3 referaty, o czym referenci zostaną poinformowani do 15 lipca 2014 r. Planowana jest publikacja wystąpień.