Umowa sprzedaży ziemi cudzoziemcowi została sporządzona w marcu 2019 roku. A zawiadomienie MSWiA nastąpiło w marcu 2020 roku, gdyż sama notariusz zauważyła, że nie zgłosiła tej czynności zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (art. 8a).

Według ustawy, notariusz przesyła ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w terminie 7 dni od dnia sporządzenia, wypis aktu notarialnego oraz kopię umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi, na mocy których cudzoziemiec nabył nieruchomość położoną na terytorium RP lub nabył lub objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium RP.

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zaloguj się!
Nie masz jeszcze konta na Moje Prawo.pl? Załóż konto