Do uzgodnień międzyresortowych trafiły projekty dwóch rozporządzeń zmieniających wysokość opłat za udział w egzaminie radcowskim i adwokackim. W obu przewiduje się podwyżkę o 5 proc. Taka sama zmiana obejmie   egzamin notarialny (rozporządzenie jest opracowywane).
W myśl jeszcze obowiązujących przepisów wysokość opłaty wynosi 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 1125 zł. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie zostało ustalone na 1600 zł. W związku z tym przy zachowaniu stawki 75 proc. opłata ta wyniosłaby 1200 zł, natomiast przy projektowanej zmianie do 80 proc. stanowić będzie 1280 zł, a zatem ma być wyższa o 80 zł.
Podwyżkę resort sprawiedliwości tłumaczy koniecznością zrównoważenia kosztów egzaminu radcowskiego i adwokackiego z wpływami z tytułu opłat wnoszonych przez zdających. Koszty te obecnie są wyższe od wpływów – podkreśla w uzasadnieniu projektów Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wyższa opłata ma objąć osoby, które podejdą do egzaminów zawodowych w przyszłym roku. Wstępnie zaplanowano je  między 19 a 22 marca.

Źródło: Rzeczpospolita