W czasie debaty plenarnej w Sejmie w czwartek 23 kwietnia br. posłowie wyrażali niepokój w związku z organizacją wyborów prezydenckich, które odbędą się 10 maja br.
Na pytanie o rozmieszczenie lokali wyborczych i frekwencję za granicą odpowiadał wiceminister spraw zagranicznych prof. Artur Nowak-Far następująco:
- Przy wyborze lokalu lub okręgu wyborczego bierze się pod uwagę między innymi rozmieszczenie skupisk Polaków na terenie okręgu wyborczego, możliwości organizacyjne konsulatu oraz dojazd środkami komunikacji publicznej do lokalu, doświadczenia z poprzednich głosowań, możliwość korespondencyjnego oddania głosu, koszty i kwestie bezpieczeństwa.
Minister dodał, ze w ostatnich wyborach prezydenckich wyznaczono 250 okręgów zagranicznych. W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczono 172 okręgi, w związku z wprowadzeniem głosowania korespondencyjnego, a w wyborach na 10 maja - wyznaczono 229 okręgów zagranicznych.
W USA Polonia w wyborach prezydenckich głosowało 37 tys. osób, z tego 18 tys. zł oddano w Chicago. Koszt pozyskania wyborcy w Polsce liczy się w groszach, a za granicą - wynosi to 48  zł.
Podsekretarz stanu w MSW Tomasz Szubiela wyjaśniał, że brak w nowych dowodach osobistych adresu zameldowania nie będzie przeszkodą w oddaniu głosu. Dlatego, że dowód osobisty służy identyfikacji tożsamości, a nie weryfikacji adresu. Takim samym dokumentem, który służy identyfikacji jest paszport, który możemy przedstawić w komisji wyborczej.
- Nie ma możliwości, aby doszło do sytuacji, że PESEL w dowodzie będzie nieprawidłowy - mówił min. Szubiela. - Weryfikacja wniosku o wydanie dowodu uniemożliwia pomyłki - dodał.
Gminy dostały dodatkowe narzędzie do weryfikacji danych wyborców, w wypadku wątpliwości.
- Trzydzieści procent gmin, które zgłaszają problemy dotyczące wyborów nie dotyczy wyłącznie aplikacji "Źródło" ( program internetowy do edycji oraz przetwarzania danych gromadzonych w Systemie Rejestrów Państwowych). Są też inne problemy informatyczne - podkreślił minister.
Natomiast PKW alarmuje, ze nowa aplikacja może utrudnić rejestr wyborców.
Za organizacje wyborów odpowiadają Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze i gminy. Zadania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych są mocno ograniczone w tym zakresie.

Rok wydania: 2014
Joanna Kielin-Maziarz,Jan Wawrzyniak
 
Instytucja prezydenta w Polsce i we Włoszech