Podstawą skargi PKPP Lewiatan do Trybunału Konstytucyjnego jest brak porozumienia rządu i Stolicy Apostolskiej w sprawie wprowadzenia w Polsce kolejnego święta wolnego od pracy. Art. 9 pkt. 2 konkordatu wyraźnie wskazuje, że w takim przypadku jest ono konieczne.
– Tymczasem projekt ustawy ustanawiający Trzech Króli dniem wolnym od pracy przygotowali posłowie, a rząd i Stolica Apostolska nie tylko nie zawarli porozumienia, ale nawet nie przedstawili opinii – tłumaczy Grażyna Spytek-Bandurska, zastępca dyrektora Departamentu Stosunków Pracy i Dialogu Społecznego PKPP Lewiatan.
Tłumaczy, że doszło do złamania procedury ustanawiania świąt wolnych od pracy określonej w umowie międzynarodowej ratyfikowanej przez Polskę. Uwagę na to zwracało Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Podkreślało, że ze względów proceduralnych ustawa może być niezgodna z art. 9 konstytucji, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. – To solidna podstawa do zaskarżenia tych przepisów – ocenia Zdzisław Zarzycki z Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wiele wskazuje więc, że jeszcze tylko w przyszłym roku święto Trzech Króli będzie dniem wolnym. Ale bardzo prawdopodobne jest także przywrócenie od 2013 r. zasady, że firma oddaje pracownikom wolne w innym terminie, jeśli święto wypadnie w dzień wolny dla pracownika z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy (najczęściej jest to sobota). Wniosek w tej sprawie do TK skieruje NSZZ „Solidarność”.
– Wprowadzenie do kodeksu pracy przepisu, zgodnie z którym praca w święto przypadające w sobotę nie obniża wymiaru pracy o osiem godzin, prowadzi do dyskryminacji pracowników m.in. ze względu na liczbę dni wolnych od pracy lub wysokość wynagrodzenia – mówi Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna