Za tę czynność wnioskodawca po zmianach zapłaci 40 złotych - wynika z założeń do nowelizacji, opublikowanych na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Obecnie obowiązujące rozwiązania są - zdaniem pomysłodawców - niepełne, ponieważ przewidują wyłącznie opłatę od wniosku o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego.

Zmiany szykują się także w opłatach za postępowanie uproszczone. Ministerstwo proponuje, by opłata stała została zastąpiona opłatą stosunkową. Dotyczyć to ma zarówno etapu postępowania rozpoznawczego, jak i wniesienia apelacji. Obecnie obowiązujące regulacje, przewidujące opłatę stałą, budzą duże wątpliwości. Zdarzają się sytuacje, gdy kwota pobieranej opłaty za wniesienie apelacji przewyższa wartość przedmiotu zaskarżenia.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 8 sierpnia 2012 r.