- Ministerstwo Sprawiedliwości od dawna angażuje się w akcje, które mają na celu podniesienie świadomości prawnej obywateli. Dlatego nie wahaliśmy się ani chwili obejmując patronatem także tę kampanię – powiedział dzisiaj minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w trakcie konferencji prasowej, na której ogłosił przystąpienie Ministerstwa Sprawiedliwości do kampanii informacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”. Zadaniem kampanii jest ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej – dodał minister.
W tym roku szczególny nacisk położony ma być na aktywizację środowisk lokalnych w całym kraju, zbudowanie szerokiego społecznego frontu sprzeciwu wobec sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i koalicji na rzecz ograniczenia dostępności napojów alkoholowych w tej kategorii wiekowej.
Do tej pory do programu przystąpiło już ponad 200 gmin z całej Polski. - Obowiązujące w Polsce przepisy prawa zakazują sprzedaży napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. Łamanie tego zakazu jest przestępstwem, za co sprzedawcy, a także właścicielowi sklepu grozi kara grzywny, orzeczenie przepadku napojów alkoholowych (nawet wówczas gdy są własnością kogoś innego, np. hurtowni lub producenta), a także odebranie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie alkoholu – przypomniał Krzysztof Kwiatkowski.
Kampania „Pozory mylą, dowód nie 2011” opiera się na dystrybucji materiałów edukacyjno-informacyjnych do urzędów gmin oraz gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, a za ich pośrednictwem do organizacji społecznych, które mogłyby aktywnie włączyć się realizację programu.
W zestawie znajdą się ulotki, plakaty oraz naklejki informujące o tym, że dany punkt nie prowadzi sprzedaży alkoholu niepełnoletnim, film szkoleniowy edukujący sprzedawców jak reagować na próby zakupu alkoholu przez małoletnich oraz stosowane przez nich w takich przypadkach sztuczki, a także broszura dla rodziców omawiająca ogromną rolę wychowania w rodzinie w przeciwdziałaniu sięgania po alkohol przez małoletnich. W dotarciu do adresatów kampanii w całej Polsce pomagają funkcjonariusze policji, którzy monitorują przebieg działań w sklepach.
W ramach kampanii uruchomiona została także infolinia 801 066 366 oraz strona internetowa www.pozorymyla.pl, na której dostępne są wszelkie dokumenty i informacje z nią związane. Gminy i organizacje mogą też za ich pośrednictwem zgłaszać swoje uczestnictwo. Takie zgłoszenie jest ponadto równoznaczne z udziałem w konkursie „Odpowiedzialna Gmina 2011”. W jego ramach wyłonionych zostanie dziesięciu uczestników, którzy kampanię zrealizowali najpełniej, najbardziej kompleksowo i – w szczególności - z wykorzystaniem własnych inicjatyw, wykraczających poza standardowe działania, związane z dystrybucja pakietów edukacyjno-promocyjnych oraz organizacją szkoleń dla sprzedawców i właścicieli sklepów. Kampania „Pozory mylą, dowód nie 2011” jest również wsparta poprzez liczne działania w mediach.
- Efekty naszych dotychczasowych działań, potwierdzone wynikami niezależnych badań, dowodzą, iż można skutecznie zapobiegać sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. Obywatelska edukacja zarówno sprzedawców, jak i świadków prób zakupu napojów alkoholowych przez osoby nieletnie daje rezultaty, o ile prowadzona jest systematycznie i w interesujący sposób. Popularność tegorocznej kampanii „Pozory mylą, dowód nie” i przystąpienie do niej tak dużej liczby gmin świadczy o tym, że ten rodzaj edukacji trafia do adresatów – powiedziała Danuta Gut, dyrektor Biura Zarządu ZPPP Browary Polskie.