Chodzi o rekrutację do dwóch nowych izb ustanowionych przez obowiązującą od 3 kwietnia br ustawę o Sądzie Najwyższym: Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbę Dyscyplinarną, w których obok sędziów mają orzekać ławnicy. Procedura związana z wyborem ławników trwa - 19 kandydatów oceni senacka komisja praw człowieka, praworządności petycji. Wybór sędziów rozpocznie obwieszczenie prezydenta o liczbie wolnych stanowisk sędziego w izbach SN, opublikowane zostanie w "Monitorze Polskim". Od tego momentu kandydaci mają miesiąc na zgłoszenie swoich kandydatur Krajowej Radzie Sądownictwa.

Kandydat będzie musiał spełnić szereg wymogów. Jak wynika z ustawy: posiadać wyłącznie polskie obywatelstwo, korzystać z pełni praw cywilnych i publicznych, mieć powyżej 40 lat, wykształcenie prawnicze, wyróżniać sie wysokim poziomem wiedzy prawniczej, posiadać co najmniej dziesięcioletni staż na stanowisku sędziego, prokuratora, Prezesa Prokuratorii Generalnej, jej wiceprezesa, radcy lub przez co najmniej dziesięć lat wykonywać w Polsce zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza.

Przeczytaj więcej o tym jakie jeszcze kryteria będą musieli spełniać przyszli sędziowie SN i jak będzie wyglądać procedura>>