Uroczystość została zorganizowana przez Wolters Kluwer Polska oraz Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW.

Wieczór autorski prof. Wołodkiewicza

Zaproszeni do dyskusji panelowej goście - Jerzy Axer, prof. Katarzyna Sójka - Zielińska, prof. Maria Zabłocka, dr Agnieszka Kacprzak, dr Jerzy Krzyżówek podzielili się swoimi refleksjami na temat monografii i uznali, że jest to ważny głos w rozmowach i badaniach na temat wpływu prawa rzymskiego na formowanie współczesnej kultury prawnej. Odwoływali się także do poprzedniej książki Witolda Wołodkiewicza "Czy prawo rzymskie przestało istnieć?" wydanej w 2003 r. nakładem wydawnictwa Zakamycze.

Wieczór autorski prof. Wołodkiewicza

Wieczór autorski prof. Wołodkiewicza