Jak informują organizatorzy warsztatów, które odbędą się 25 listopada 2014 r. w Lublinie (w godz. 12.00-17.00) i 27 listopada 2014 r. w Poznaniu (w godz. 10.00-16.00), będą one służyły podniesieniu świadomości prawnej przedstawicieli środowisk związanych z kulturą i skierowane są przede wszystkim do lokalnych artystów, pracowników instytucji kultury, ale także do urzędników zajmujących się polityką kulturalną.
W trakcie warsztatów zostaną omówione m.in. standardy międzynarodowe i gwarancje konstytucyjne pozwalające chronić wolność artystyczną; regulacje prawne, które mogą być wykorzystywane do tłumienia wolności artystycznej; a także sposoby dochodzenia ochrony prawnej przed ingerencją w wolność artystyczną i wskazówki dotyczące reagowania na nieuzasadnione próby jej ograniczenia.
Warsztaty poprowadzą prawniczki HFPC Dominika Bychawska-Siniarska oraz Dorota Głowacka z programu Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce. Program od 2008 r. monitoruje m.in. zagrożenia dla wolności artystycznej i prowadzi w tym obszarze szereg działań prawnych.
Partnerami w organizacji warsztatów jest Galeria Labirynt z Lublina i Teatr Ósmego Dnia z Poznania, a projekt „Wolność artystyczna w praktyce” jest realizowany we współpracy z Fundacją Heinricha Bölla w Warszawie.