Przygotowanie nowej instrukcji zostało zapowiedziane w marcu ub. r. na dorocznej konferencji bezpieczeństwa lotów w wojsku.

Jak podkreślił Sońta, nowa instrukcja uwzględnia wnioski z wypadków lotniczych w ostatnich latach, zmiany w przepisach regulujących system bezpieczeństwa lotów i badanie wypadków lotnictwa państwowego, wprowadzone przez nowelizację Prawa lotniczego oraz zmiany w przepisach UE i NATO.

Obecnie obowiązująca instrukcja pochodzi z roku 2004, i choć była modyfikowana, nie odpowiada dzisiejszym wymogom ani strukturze jednostek lotniczych. W tym czasie zmieniono np. statut Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Dotychczasowa instrukcja skupiała się na działaniach zaradczych po wystąpieniu wypadków, a nie na profilaktyce.

Rzecznik zaznaczył, że nowa instrukcja wpisuje się w trendy światowe, uwzględniając np. rolę czynnika ludzkiego w lotnictwie, powstawaniu zagrożeń i zapobieganiu ryzykom.

W ciągu 30 dni szef Inspektoratu MON do spraw Bezpieczeństwa Lotów wyda szczegółowe wytyczne potrzebne do wprowadzenia tej instrukcji do użytku.(PAP)