Jak przypomina Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która wspierała poszkodowanego i złożyła w sprawie opinię przyjaciela sądu, 27 kwietnia 2017 roku odbyła się rozprawa apelacyjna w Sądzie Okręgowym w Katowicach w sprawie pana Ryszarda Czajewicza, którego pełnomocnik złożył apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Sosnowcu z 2016 r. Sąd ten przyznał niższe zadośćuczynienie osobie starszej za skutki wypadku samochodowego. Ryszard Czajewicz w chwili wypadku miał 80 lat i był osobą aktywną, samodzielną i zaangażowaną w realizowanie swoich zainteresowań.

Sąd Rejonowy w Sosnowcu w 2016 r. zasądził na rzecz Ryszarda Czajewicza tylko 10 tys. zł zadośćuczynienia. W swoim wyroku sąd przyznał, że na skutek wypadku mężczyzna musiał zmienić codzienne życie i ograniczyć swoją aktywność. Jednak mimo to sąd stwierdził, że skutki wypadku należy postrzegać inaczej w odniesieniu do osób w zaawansowanym wieku. „Dla starszego człowieka są one obiektywnie mimo wszystko mniej długotrwałe i dotkliwe niż dla osoby młodej. W tym ostatnim przypadku rzutowałoby na obniżenie bądź całkowitą utratę szans rozwoju życiowego: edukacyjnych i zawodowych bądź zmniejszały szanse na założenie rodziny. Tego następstwa nie będą udziałem powoda, który te etapy życia ma już za sobą” – ocenił sąd.

HFPC przedstawiła Sądowi Okręgowemu w Katowicach opinię przyjaciela sądu, w której zwróciła uwagę, że kierowanie się wiekiem poszkodowanego przy obniżaniu wysokości zadośćuczynienia może mieć charakter nieuzasadnionej dyskryminacji osób starszych ze względu na wiek.
HFPC przed SO w Katowicach reprezentuje Adam Klepczyński, prawnik HFPC. Sprawa jest objęta Programem Antydyskryminacyjnym Artykuł 32.
 

LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Artykuł pochodzi z programu LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami