Projekt przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Po wejściu w życie noweli Kodeksu postępowania cywilnego drogą elektroniczną będą składane zarówno wnioski o założenie ksiąg wieczystych, jak i o wpis do nich. Wejście w życie tych przepisów przyspieszy postępowanie wieczystoksięgowe, a dzięki temu zabezpieczy interesy nabywców nieruchomości poprzez niezwłoczne umieszczenie informacji o kupnie w systemie informatycznym.

Na środowym posiedzeniu Sejmu odbyło się drugie czytanie projektu - sprawozdanie przedstawił poseł Borys Budka. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.