Konferencja Zamówień Publicznych to coroczne wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer, wydawcę m.in. serwisu LEX Zamówienia Publiczne, w trakcie którego praktycy zamówień publicznych dyskutują na temat funkcjonowania rynku zamówień publicznych.
Czytaj: Odbyła się VI Konferencja Zamówień Publicznych Wolters Kluwer SA>>>

Jak podkreślają organizatorzy, tematyka konferencji zawsze współgra z najbardziej ważkimi problemami, z jakimi borykają się uczestnicy rynku zamówień publicznych. - Kanwą dyskusji tegorocznej konferencji są zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r. -  mówi koordynator merytoryczny konferencji dr Włodzimierz Dzierżanowski (na zdjęciu).
I przypomina, że dotyczą one m.in.:
-    rezygnacji z najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert w przetargach publicznych,
-    uproszczenia trybu udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe,
-    wprowadzenia możliwości wykluczenia z postępowania nierzetelnego wykonawcy,
-    konieczności wykazania przez wykonawcę, że zastrzeżone w ofercie informacje są tajemnicą przedsiębiorstwa,
-    wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności podmiotu udostępniającego zasoby z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.
Czytaj także: Nowelizacja w zamówieniach – dużo zmian, nie wszystkie potrzebne >>>

Organizatorzy konferencji zapowiadają, że będzie ona znakomitą płaszczyzną do dyskusji nt. newralgicznych obszarów prawa zamówień publicznych i wymiany doświadczeń pomiędzy zamawiającymi, wykonawcami a prawnikami cenionych kancelarii prawnych. - Cykliczność konferencji udowadnia, że została ona doceniona przez naszych gości i stała się ważnym wydarzeniem w kalendarzu każdego specjalisty zamówień publicznych. Stawiamy na wymianę doświadczeń, dlatego zapewniamy możliwość zadawania pytań ekspertom i udział w panelach dyskusyjnych. Specjalnie dla Państwa, podczas konferencji wystąpią eksperci, którzy opierając się na wieloletnim doświadczeniu w zakresu zamówień publicznych będą dyskutowali na temat problemowych obszarów w realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – czytamy w komunikacie zapowiadającym konferencję.
Program konferencji adresowany jest do wszystkich osób prowadzących działania w ramach zamówień publicznych:
•    pracowników działów zamówień publicznych: administracji rządowej i samorządowej;
•    prawników specjalizujących się w Prawie Zamówień Publicznych;
•    właścicieli firm pełniących rolę Wykonawcy zamówienia;
•    wszystkich Zamawiających i Wykonawców zainteresowanych omawianą tematyką.

Konferencja odbędzie się 25 lutego 2015 r., w Warszawie, Hotel Marriott, al. Jerozolimskie 65/79, sala Congress Hall, III piętro  

Program konferencji:

10.00  – 10.10    Objęcie prowadzenia obrad konferencji, zakreślenie zakresu zmian wprowadzanych do ustawy
prowadzenie: Grzegorz Mazurek, adwokat, były Wiceprezes KIO i arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
10:10-10:50    Dopuszczalność jedynego kryterium ceny 
prowadzenie: dr Janusz Dolecki, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych
10:50 - 11.30     Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach inwestycyjnych  (roboty
budowlane i nadzór)
prowadzenie: Małgorzata Stachowiak, były Dyrektor Departamentu Analiz i Kontroli w Urzędzie Zamówień Publicznych
11.30 - 11.50    Przerwa na kawę
11.50  - 12.30    Pozacenowe kryteria oceny ofert w usługach niepriorytetowych
prowadzenie: Anita Elżanowska, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych
12.30 - 13.10    Ocena próbek jako kryterium
prowadzenie: dr Włodzimierz Dzierżanowski,  były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych
13.10-14:00    Przerwa na lunch
14.00 - 14.40    Tajemnica przedsiębiorstwa - sposób zastrzegania i zasady oceny celowości i
formy zastrzeżenia
prowadzenie: Jarosław Jerzykowski, radca prawny, były Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych
14.40 - 15.20    Wykluczenie z postępowania i odrzucenie oferty a zatrzymanie wadium
prowadzenie: dr Andrzela Gawrońska Baran, były wiceprezes UZP, Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych ARiMR
15:20-16:00    Cena rażąco niska i jej konsekwencje 
prowadzenie: Piotr Zatyka, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych


imagesViewer


Szczegółowe informacje>>>


Kontakt w sprawach merytorycznych i organizacyjnych:
Agnieszka Rożko
Kierownik działu szkoleń i konferencji
Wolters Kluwer S. A.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
tel. (022) 535 83 23
e-mail: arozko@wolterskluwer.pl